محل تبلیغات شما
بعضی اتفاقات به سختی قابل هضم هستند! مثل اعدامهای داعشی یا حمله به سخنرانی شخصی یا از همه بدتر اتیش زدن یه سفارت خونه!!! تسخیر سفارت آمریکا با عربستان این تفاوت رو داشت که در آن زمان همه تسخیر سفارت را مورد قبول داشتن ، حتی به ناچار! ولی در قضیه سفارت عربستان بلااتفاق محکوم واقع شد ! سطح آگاهی رفته بالا اینطوریا هم که میگن نیست ! نتیجه این نادانی این بود که پرونده حمله سفارت خونه برای همیشه بسته شد

199- زندگی همین بود

197- هنوز بیادت هستم

192- بازرگان روحت شاد

سفارت ,حمله ,خونه ,تسخیر ,عربستان ,ناچار ,تسخیر سفارت ,سفارت خونه ,واقع شد ,شد سطح ,محکوم واقع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مدارس شاد من